8-puntenplan voor ouderen

Zorg voor ouderen doen we samen. De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke Partij hebben daarom een gemeenschappelijk 8-puntenplan voor ouderen. Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bij. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken op de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke Partij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

1. Dementievriendelijk
Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.
2. Ouderen moeten veilig zijn
Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.
3. Wonen naar behoefte
De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen.
4. Informatievoorziening op maat
Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoefte van ouderen.
5. Voorzieningen voor ouderen
Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan de behoefte van de ouderen aan.
6. Zorg voor ouderen
Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Denk hierbij aan:
– begeleiding en dagbesteding;
– ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
– een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
– opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
– ondersteuning voor een vervoersvoorziening.
7. Ook steun voor mantelzorg

Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot
mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.
8. Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.

Zie ook de uitgewerkte versie in ons Programma 2018 – 2022.