De kandidaten van de HSP voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stellen zich kort aan u voor.

Hoornse Senioren Partij lijst 8

1. Nico Oudheusden, fractievoorzitter HSP en lijsttrekker
Na mijn werkzame leven o.a. bij de NS in Amsterdam als hoofdconducteur en vakbondscontactpersoon van de FNV voor het rijdend personeel ben ik bij de gemeente Hoorn gaan werken als BOA -reinigingsagent belast met handhaving, toezicht en opsporing.

In 2003 heb ik mij bij de HSP aangesloten. Ik ben begonnen als fractieondersteuner en later als commissielid. In 2008 ben ik, tussentijds, als raadslid benoemd omdat Arie van der Meer om gezondheidsredenen moest stoppen. In 2010 werd ik lijsttrekker voor de HSP. We behaalden twee zetels in de Raad. In 2014 stond ik als nummer twee op de lijst, ook toen kregen we weer twee zetels.

In mijn vrije tijd biljart ik en als vrijwilliger bij Lindendael ga ik twee keer per week biljarten met dementerende ouderen. En ik heb negen jaar als vrijwilliger gewerkt bij Slachtofferhulp Nederland op het bureau in Hoorn.

Ook in de komende vier jaar wil ik me met een vernieuwde ploeg HSP’ers, die zich hieronder aan u voorstellen, opnieuw sterk maken voor alle inwoners die dat nodig hebben’.

2. Nico Mast, commissielid
‘Ik ben in 1941 geboren in Amsterdam. Na mijn diensttijd studeerde ik chemie aan de VU. Daarna kwam ik in dienst bij het Nederlandse handelskantoor van een Frans chemisch concern. Daardoor moest ik mij o.a. meer verdiepen in milieu en veiligheid.

In 1978 kwam ik met mijn gezin naar Risdam Noord. Begin tachtiger jaren draaide ik mee in actiegroepen. Eén tegen spaanplaat in woningen (formaldehyde­probleem), een tweede tegen de afvalverbranding die op het bedrijventerrein Westfrisia moest komen en later nog een derde voor een rotonde bij de Ballenbrug. Ik weet daardoor hoe moeizaam het contact tussen burger en bestuur kan verlopen.

Mijn huidige interessegebieden zijn o.a.: de bouw van voldoende woningen; sociale samenhang; medische wetenschap; energie­opwekking; politiek; taal en een beetje bridgen’.

3. Conny Ligthert, voorzitter bestuur HSP/commissielid
‘Ik ben gepensioneerd, moeder en grootmoeder. Voor deze komende verkiezingen ben ik kandidaat-raadslid voor de HSP.

Vanaf 2005 maak ik deel uit van deze fractie. Mijn achtergrond ligt in de verpleegkunde en het maatschappelijk werk (o.a. gemeentes, gevangenis, verpleeghuizen, ziekenhuis en stichting voor jeugd en gezin) en ik heb veel ervaring opgedaan door vrijwilligerswerk bij o.a. FNV, huurdersverenigingen, wijkinfo-punt, wijkoverleggen en bij MAK Blokweer door het werken in de Kloostertuin.

In Hoorn woon ik nu met veel plezier al 34 jaar, ik voel me hier helemaal thuis en doe mee om deze mooie historische stad nog aantrekkelijker te maken. Ik zet me in voor goed bereikbare sociale voorzieningen, dus niet alleen digitaal bereikbaar maar ook hulp door bemensing.

Ik ben voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving, met mooie parken, beplanting die we goed onderhouden en waar het goed toeven is. Mijn motto is: Hoorn is er voor en door ons allemaal!’

4. Norbert de Vries, commissielid
‘In 1986 studeerde ik af als leraar exacte vakken, techniek en informatica. Vanaf dat moment is mijn passie groot voor goed onderwijs en de kwaliteit daarvan. Als directeur bestuurder in het primair onderwijs en schoolleider in het voortgezet onderwijs heb ik in het begin van deze eeuw twee mastertitels behaald. Eerst die van onderwijsbestuurder (MES) in Nijmegen en daarna internationale bestuurskunde (MBA) in the United Kingdom.

Ik praat, denk, luister en bepaal graag mee over zaken die ons als burgers bezighouden bij voorkeur t.a.v. mijn expertise in onderwijs, innovatie, communicatie, sport, cultuur en recreatie. Maar het interessante van politiek besturen is dat een integrale aanpak mij veel meer boeit.

Ruim een halve eeuw geleden (nog voor mijn basisschoolleeftijd) kwam ik in Hoorn-Noord te wonen. In de jaren ‘80 heb ik in Risdam-Zuid gewoond en ben later verhuisd naar Risdam-Noord. Thans woon ik in de Kersenboogerd in een huis dat in 2002 werd opgeleverd. Omdat ik altijd professioneel geïnteresseerd ben in vernieuwingen, ben ik betrokken bij het bewonersoverleg van Bangert&Oosterpolder en bij het dorpenoverleg Blokker/Zwaag’.

5. Peter op der Heijde
‘Ik ben 75 jaar en weduwnaar. In 1973 ben ik  met mijn toenmalige vrouw en zoon verhuisd van Amsterdam naar Hoorn. Nu ben ik via Broek in Waterland-Amsterdam-Hoorn-Amsterdam weer teruggekeerd in Hoorn. Naar aanleiding van het verzoek van de fractievoorzitter Nico Oudheusden heb ik mij kandidaat gesteld voor de HSP.

In mijn werkzame leven heb ik ervaring opgedaan in zowel leidinggevende als bestuurlijke functies. Thans ben ik al ruim 10 jaar werkzaam als vrijwillig politieambtenaar in een uitvoerende functie. Naast mijn politiewerk heb ik mij binnen de Amsterdamse politie voor de senioren ingezet door middel van het project ‘Senior & Veiligheid’. Dit behelst het voorlichten van ouderen op het gebied van oplichting en fraude, met name aan de deur. Ook in Hoorn wil ik mij met de HSP gaan inzetten op het gebied van veiligheid en zorg voor onze senioren’.

6. Evert van Bunnik, fractieondersteuner
‘Ik ben met mijn 67 jaar mogelijk de “Benjamin“ van de HSP-kandidaten. Ik heb bij de NH-Bestuursacademie bestuurs- en gemeenterecht gestudeerd en ik was vele jaren werkzaam bij de gemeente Amsterdam, onder andere als secretaris van twee Onderdeelcommissies en plaatsvervangend in de Centrale OR en ook als secretaris van de bedrijfsledengroep van mijn vakbond.

Mijn eerste politieke ervaring deed ik op in een Amsterdamse wijkraad, die te beschouwen is als een voorloper van de huidige Bestuurscommissie, in de volksmond nog steeds stadsdeelraad genoemd.

Als raadslid wil ik mij, gelet op mijn contacten met veel personen van niet-Nederlandse afkomst, vooral inzetten voor goede inburgering en onderwijs, en waar nodig goede voorschoolse  opvang. Verder heeft openbaar vervoer mijn bijzondere aandacht: Hoe duurzamer, hoe beter!’ 

7. Tony Boeters
‘In 1975 ben ik vanuit de Randstad naar West-Friesland verhuisd en via Wervershoof ben ik in 1990 in Hoorn komen wonen. Ik heb mij er voor ingezet om in 2009 in Hoorn het inloophuis PISA voor mensen met kanker en hun naasten op te richten. Het doet mij veel plezier om onderdeel uit te maken van de Hoornse samenleving. Ik hou van Hoorn’.

8. Betty Groot
‘Ik ben werkzaam in de thuiszorg, doe vrijwilligerswerk en ben sinds kort geïnteresseerd in de politiek’.

9. Gerard Janmaat
‘Ik ga 1 keer in de twee maanden sjoelen met bewoners in wijkcentrum de Zaagtand. Dat sluiten we altijd af met een gezellige bijeenkomst bij mij thuis. Ik ben voorzitter van biljartvereniging JP Coen en vrijwilliger bij Lindendael’.

10. Constant Teunen, secretaris/penningmeester HSP
’Ik ben sinds 2005 bestuurslid van de HSP. Van 2000 tot 2010 ben ik penningmeester geweest bij het Rode Kruis Hoorn en van 2010 t/m heden ben ik buddy bij de Schuldhulpverlening. Bij Always Forward help ik, ook als vrijwilliger, bij de kaartverkoop op zondag’.

11. Piet Koster
‘In de jaren 1980-1990 runde ik Videotheek Blokker. De videotheek genoot regionale bekendheid. Later kreeg de zaak een Primera uitstraling en werd overgenomen door mijn zoon. Ik ben Prins Carnaval geweest en bestuurslid van de Blokkerse carnavalsvereniging. Tegenwoordig neem ik regelmatig deel aan het Dorpenoverleg en de bijeenkomsten van de Middenstand in Blokker’.

12. Arie van der Meer
‘Ik ben oud-raadslid van de HSP, oud-bestuurslid van de Schoor Grote Waal en oud-administrateur van het (voormalige) Liornehuis. Mede oprichter van Radio Hoorn en de Kabelkrant en ik ben al 25 jaar vrijwilliger bij speelotheek Mikado’.

13. Ria Spil
‘Als vrijwilliger ben ik vanaf 1979 tot heden official van de KNZB bij zwemwedstrijden. Bij de Katholieke Bond Ouderen ben ik al 8 jaar bestuurslid en begeleider van activiteiten zoals bijvoorbeeld klaverjassen en in de Perelaar organiseer ik de bingo-avonden.

Mijn hobby’s: twee keer per week bridgen en lekker veel fietsen!

14. Riek Rijkers
‘In mijn werkzame leven heb ik in Amsterdam diverse functies bekleed bij verschillende uitgeverijen, de Amsterdamse Huisartsen Vereniging en de Schorerstichting. en bij het Hoogheemraadschap in Heerhugowaard.

Toen ik stopte met werken ben ik als vrijwilliger bij MAK Blokweer aan de slag gegaan. Ruim 80 vrijwilligers ondersteunen een kleine kern van professionals voor de uitvoering van de kerntaken van het MAK. Ik ben daar vrijwilligerscoördinator.

Voor de HSP onderhoud ik de website als redacteur en ik ben  betrokken geweest bij de totstandkoming van het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022.

Wekelijks terugkerend feestje: de kleinkinderen uit school halen en een middag met ze doorbrengen! En ik ben getrouwd met de fractievoorzitter!’