Gelijke kansen Verkiezingsdebat

Het Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, Art.1, organiseert op donderdag
8 maart het
 
‘Gelijke kansen Verkiezingsdebat’.

Welke partijen gaan uitsluiting en discriminatie actiever bestrijden?
Welke partijen maken werk van een inclusieve gemeente?

Het debat vindt plaats in Grand Café Turf, Gedempte Turfhaven 19 van 20.00 – 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.