Brief aan het College van B&W n.a.v. een artikel in de Volkskrant van 7 maart 2018: “Ook gemeenten doen contant geld in de ban”

Geacht college,

Met verontwaardiging heeft de Hoornse Seniorenpartij kennis genomen van het bericht dat nu ook de lokale overheid op ‘pin only’ overstapt. In zeker acht gemeenten kunnen burgers niet meer met contant geld hun paspoort of rijbewijs betalen, veiligheid, tijd- en kostenbesparing zijn de belangrijkste argumenten om contant betalen bij publieksbalies af te schaffen.

De Hoornse Seniorenpartij vindt dat digitalisering van het betalingsverkeer vooral ouderen treft die er moeite mee hebben, ook zou contante betaling mogelijk moeten blijven voor verstandelijk of visueel beperkten en daklozen of voor burgers die om uiteenlopende redenen niet willen of kunnen pinnen.

Volgens de Nationale Ombudsman moeten zeker instanties  met een monopoliepositie, zoals een gemeente, de keuzevrijheid blijven bieden. Elke gemeente zou daarom ten minste een balie moeten hebben waar met cash kan worden betaald.

De Hoornse Seniorenpartij ziet graag uw reactie op deze ontwikkelingen en de gevolgen die het met zich meebrengt tegemoet.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Nico Oudheusden
Fractievoorzitter Hoornse Seniorenpartij