De Hoornse Senioren Partij
is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijk en maatschappelijk welzijn van alle mensen. Een accent ligt bij de belangen van de senioren.

De HSP staat voor een veilige samenleving, waar plaats is voor vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en medemenselijkheid. Er is eerbied en respect voor de menselijke waardigheid. Wij streven naar maatschappelijke acceptatie en participatie van alle burgers, inclusief de junioren. Dat zijn de senioren van de toekomst.

 

 

De Hoornse Senioren Partij heeft één zetel in de gemeenteraad van Hoorn.

Nico Oudheusden

Opkomen voor de belangen van de ouderen en zwakkeren in de maatschappij wanneer zij dat zelf niet (meer) kunnen: om dat te doen ben ik in 2003 bij de HSP gekomen. En vanaf 2008 heb ik mij als raadslid ingezet voor een goed ouderenbeleid. Dat zal ik de komende jaren blijven doen!


Neem contact op met Nico →