Sociaal beleid: onze aandachtspunten

  • Een goede begeleiding van economisch en/of sociaal zwakkeren is van groot belang.
  • De HSP is alert bij kwesties die ouderen kunnen raken. Wij steunen initiatieven voor bijvoorbeeld kangoeroewoningen (twee woningen bij elkaar, één voor de ouderen en één voor mantelzorger met gezin), en voor blijvende niet-digitale bereikbaarheid van instanties.
  • Jongeren en begeleid wonen: het is van belang dat de begeleiding veel beter wordt, vooral bij de jongeren thuis in de woning van de instelling.
  • Schuldhulpverlening: de huidige procedure duurt veelal (vooral bij de zwaardere gevallen) te lang. Door een zwakte in de wetgeving kunnen tijdens de inventarisatie-periode gerechtsdeurwaarders beslagleggingen doen (terecht of niet terecht). Pas na gerechtelijke uitspraak worden zaken stopgezet. In Nederland wordt iemand in een schuldenpositie, door boetes en incassokosten snel verder het moeras ingeduwd. Recent komt hier meer aandacht voor. Armoedebestrijding in een vroeg stadium beperkt of voorkomt volgschade, zowel economisch als emotioneel. In het geval dat een schuldenpositie iemand plotseling overkomt kan een lening van de gemeente uitkomst bieden.
    Gemeente en woningbouwcorporatie dienen vlot contact op te nemen bij signalen van schuldopbouw. Schuldhulpverlening en soms een financiële injectie, kunnen uitkomst bieden. Overigens werken gemeente en corporatie al aan snellere interventie.

    Mensen die een uitkering ontvangen kunnen via een proces van tegenprestatie weer in een werkkring terechtkomen. Bij langdurig werkelozen biedt omscholing regelmaat en meer kans op werk. Dit geldt vooral voor mensen die nog niet ver van de arbeidsmarkt af staan. Vrijwilligerswerk is echter veelal een prima alternatief. Indien er echt geen kans op een werkkring meer is dient de overheid geen sollicitatieplicht meer op te leggen.
  • Wij zijn voorstander van herinvoering van schoolzwemmen. In de waterrijke omgeving van Hoorn en West-Friesland is dat nodig. Het benaderen van ouders van niet-Nederlandse afkomst verdient daarbij apart aandacht.
Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad