Economie en financiën

Hoorn heeft een sluitende begroting en dat willen wij zo houden. Bij beoogde grote investeringen zoals voor de, vanwege de situatie, zeer dure Keernfietstunnel zijn wij zeer kritisch ten aanzien van de kosten/baten verhouding. Hoge investeringen drukken lang op de begroting en daarmee komt onder andere ook sociaal beleid voor vele jaren onder druk te staan. De HSP is uiteraard voor verfraaiing en verbetering van de stad en versterking van de economie. Een aantal aandachtspunten:

Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen zijn voor velen een uitkomst. Zo nodig kan hier meer geld voor uitgetrokken worden.

Lokale lasten voor bedrijven
Bedrijven dienen bij te dragen aan de Hoornse economie, wel dient de gemeente bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren. 

Sluitingstijden Horeca
De huidige regeling biedt voldoende mogelijkheden. Eventueel eerder sluiten staat iedereen vrij.

Hondenbelasting
Verlaging van de belasting is wel bespreekbaar maar beter is de belasting als doelbelasting te zien b.v. om uitlaatplaatsen te creëren of door ontstane verontreiniging op te ruimen.

Toeristenbelasting
De HSP vindt (de her)invoering van de toeristenbelasting prima. Zeker als daarmee geïnvesteerd kan worden in de promotie van Hoorn.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad