Verkeer

Gestreefd moet worden naar beperking van het forensenverkeer. De computer-technologie werkt vanzelf in die richting, maar verder is het belang van de broodnodige koppeling van werk en woonplaats nog volledig onderbelicht. De instroom van woningzoekenden met werk buiten de regio neemt toe. Dit drijft de huizenprijzen op. Die instroom dient daarom afgeremd te worden.

De HSP wil een nog betere mobiliteit voor alle inwoners van Hoorn en de gasten van Hoorn. Denk bijvoorbeeld aan de instelling van een elektrische buslijn op een cirkeltraject in de binnenstad zonder vaste stopplekken, maar waar men op veel punten kan aangeven dat men wil in- of uitstappen. Onze partij is voorstander van gratis openbaar vervoer binnen Hoorn voor gezinnen en personen die van een uitkering of van een minimuminkomen  moeten rondkomen en ook voor schoolgaande jongeren die door een gebrek niet kunnen fietsen.

Van de koopzondagen wordt thans beperkt gebruik gemaakt. Super koopzondag heeft echter een bijzondere betekenis, bijna alle winkels zijn dan open, het zorgt voor meer drukte. Ook uit de regio komen bezoekers naar de stad. De drukte die daar het gevolg van is zou verkeersoverlast met zich brengen, onder andere door zoekverkeer naar een parkeerplaats. Betaald parkeren zorgt voor spreiding. Parkeren op zondag is al gratis behalve op de laatste zondag van de maand (Superkoopzondag) dan is het zo druk dat regulering nodig is. 

De HSP is voorstander van gezamenlijk gebruik van duurzame kleine vervoermiddelen, in bezit van inwoners of bedrijven, waarbij burgers participeren en uitvoeren en de gemeente faciliteert.

Het streven is de binnenstad meer autoluw te maken maar auto’s kunnen niet geweerd worden als er geen alternatieven zijn. Met voldoende nieuwe parkeergelegenheid buiten het centrum komt men hieraan tegemoet.

Ook een herziene verkeerscirculatie zou kunnen helpen. Een grondig onderzoek hiernaar vinden wij noodzakelijk.

De gemeente dient voldoende geld uit te trekken voor goed en veilig fietsverkeer. Met name de veiligheid van de fietser naast een overzichtelijke rijweg moet voorop staan. Scholieren die per fiets komen hebben baat bij een goede route. Plannen die zeer hoge investeringen vragen zoals voor een Keern-fietstunnel bekijken wij echter zeer kritisch.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad