Statushouders

Hoorn dient de haar toegewezen statushouders goed te ontvangen en te begeleiden op weg naar integratie. Bij deze taakstelling is de HSP voor een betere spreiding over de wijken en voor goede begeleiding gedurende meer dan één jaar. Koppeling aan vrijwilligers, maar ook gemeentelijke coördinatie, zijn hierbij belangrijk. Vlotte integratie van nieuwkomers is noodzakelijk. Dit niet te verwarren met assimilatie: dat is een proces van vele jaren.

Integratie van personen van niet-Nederlandse afkomst is belangrijk. Verder leren na het afleggen van het Inburgeringsexamen moet ondersteund worden, bijvoorbeeld door een bijdrage in de studiekosten. Bij het zich eigen maken van het Nederlands kunnen er, vooral bij analfabete nieuwkomers, problemen optreden. Wij pleiten dan voor de mogelijkheid om in de praktijk, middels werk/vrijwilligerswerk de taal te leren. Dus in ieder geval participatie!

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad