De Hoornse Senioren Partij
is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijk en maatschappelijk welzijn van alle mensen. Een accent ligt bij de belangen van de senioren.

De HSP staat voor een veilige samenleving, waar plaats is voor vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en medemenselijkheid. Er is eerbied en respect voor de menselijke waardigheid. Wij streven naar maatschappelijke acceptatie en participatie van alle burgers, inclusief de junioren. Dat zijn de senioren van de toekomst.

 

 

De Hoornse Senioren Partij heeft twee zetels in de gemeenteraad van Hoorn. 

Nico Oudheusden, fractievoorzitter

Opkomen voor de belangen van de ouderen en zwakkeren in de maatschappij wanneer zij dat zelf niet (meer) kunnen: om dat te doen ben ik in 2003 bij de HSP gekomen. En vanaf 2008 heb ik mij als raadslid ingezet voor een goed ouderenbeleid. Dat zal ik de komende jaren blijven doen! Met dank aan onze kiezers hebben wij vanaf maart 2018 twee zetels in de gemeenteraad van Hoorn.

Neem contact op met Nico →


Conny Ligthert, raadslid

Ik ga me vooral inzetten voor optimale sociale voorzieningen in Hoorn, betere zorg voor mensen die nog thuis wonen, maar ook pleiten voor meer zorg voor de mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Een mooie en gezonde leefomgeving samen creëren en onderhouden, een goed groenbeleid en betere veiligheid in de wijken. Communicatie met de bewoners is hiertoe belangrijk! Ik zal mij o.a. via de wijkoverleggen laten zien en naar u luisteren.
Neem contact op met Conny →