De Hoornse Senioren Partij
is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijk en maatschappelijk welzijn van alle mensen. Een accent ligt bij de belangen van de senioren.

De HSP staat voor een veilige samenleving, waar plaats is voor vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en medemenselijkheid. Er is eerbied en respect voor de menselijke waardigheid. Wij streven naar maatschappelijke acceptatie en participatie van alle burgers, inclusief de junioren. Dat zijn de senioren van de toekomst.

De HSP Fractie is recentelijk gefuseerd met de Fractie Tonnaer. De beide raadsleden, Nico Oudheusden en Conny Ligthert, blijven de programmapunten van de Hoornse Senioren Partij verdedigen en daar waar mogelijk ten uitvoer brengen. En zij doen dit niet meer als Oppositiepartij maar als Coalitiepartij! Door toetreding van de HSP Fractie tot de Fractie Tonnaer zijn zij met 6 leden in de gemeenteraad van Hoorn meteen de grootste partij binnen de coalitie.

Door middel van het aanklikken Fractie Tonnaer van deze link komt u op de website van de fractie Tonnaer.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad