Veiligheid

De gemeente Hoorn dient, zo mogelijk, mee te werken aan gereguleerde wietteelt. Het toestaan van aan regels gebonden teelt en levering aan geregistreerde wietshops maakt de gehele keten legaal. Dit ondermijnt het illegale circuit en maakt de aanpak daarvan eenvoudiger. Wie teelt de wiet? Hoe is de kwaliteit. Met gereguleerde telen heeft de overheid toezicht op hoeveelheden en kwaliteit. Reclame en werving dienen verboden te blijven.

Er zijn meer ordehandhavers (BOA’S) in de wijken nodig. De veiligheidsambitie van de gemeente zorgt voor beleid op dit punt. Daar zit een financiële consequentie aan. Meer en vaker toezicht in de wijken gepaard aan controle op gedrag zal de leefomgeving goed doen. Dit stimuleert sociale controle en een fijne leefbaarheid voor iedereen.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad