Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

De Hoornse Senioren Partij (kortweg HSP) is een onafhankelijke partij. In Nederland is iedereen gelijkwaardig en we verzetten ons tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting. Zo staat de term “Senioren” voor ons dan ook voor alle groepen van de samenleving, voor iedereen. Mooier gezegd we gaan voor de belangen van senioren van toen, van nu en van straks; we zijn er voor iedereen! 

De HSP onderschrijft van harte de aanbevelingen van de Ouderen Raad Hoorn, zoals bijvoorbeeld: Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zij moeten optimaal gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen en regelingen. Zie ook www.ouderenraadhoorn.nl

In dit verkiezingsprogramma presenteren wij  onze belangrijkste standpunten:

Of downloadhier het hele verkiezingsprogramma van de Hoornse Senioren Partij

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad