Woningbouw en wonen

Bij kantoren is er landelijk reeds tientallen jaren een groot overschot. Daar tegenover staat een groot en stijgend tekort aan sociale huurwoningen, aan huurwoningen met een huur dicht boven de liberalisatiegrens en aan nieuwbouw van goed betaalbare koopwoningen. Ook in Hoorn is dit, in gematigde vorm, terug te zien. In feite zou er voldoende passende woonruimte tegen kostprijs beschikbaar moeten zijn voor iedere lokale meerderjarige woningzoekende met een laag- tot en met een middeninkomen.

  • Er zijn meer sociale huurwoningen nodig dan thans in afspraken geregeld is.
  • Er zijn niet alleen meer sociale huurwoningen nodig, maar ook voldoende woningen met een huur dicht boven de liberalisatiegrens (€ 710,68 prijspeil 2016 t.e.m. 2018).
  • Ook redelijk geprijsde koopwoningen moeten meer gebouwd worden. Deze koopwoningen en huur­woningen in het middensegment zijn noodzakelijk voor doorstroming op de woningmarkt.
  • Een extra mogelijkheid, tussen huur en koop in, zijn kleine wooncoöperaties van mensen met een middeninkomen. De leden laten bouwen en gaan in de huizen wonen, terwijl er in die constructie toch gelegenheid is om te kunnen huren.

Flexwoningen: Bij een wat ruimere beschikbaarheid van woningen is er flexibiliteit bij acute woningvraag. Nu is die flexibiliteit er niet. Bij goed betaalbare (huur)woningen is er krapte. We streven naar aanpak van die krapte, maar zolang dit niet opgelost is kunnen flexwoningen (gegroepeerde, kleine, tijdelijk geplaatste woon­eenheden) verlichting brengen. Daar kunnen dan acute noodgevallen (spoed­zoekers) voor wie de gemeentelijke noodopvang normalerwijs niet nodig is, terecht. (Het vinden van locaties is een punt van zorg.)

De wetgever verbiedt dat personen langer dan 2 jaar in dit type woningen verblijven. Binnen twee jaar dient er dus andere woonruimte beschikbaar te zijn. Dit betekent bouwen van gewone woningen. Aangezien er na vollopen van het flexwoningen-bestand, er voor nieuwe gevallen weer geen oplossing is, moet de doorstroom van de flexwoningen nog versneld. Ook dit betekent bouwen.

Door de grote woningkrapte elders dreigt een grotere instroom vanuit buiten de regio. Dit bedreigt vooral de middeldure huur- en koopwoningen. Er moet onderzocht worden of Hoorn de instroom van buiten de regio af kan remmen.

Bij wonen legt de HSP de eerste prioriteit bij beschikbaar en betaalbaar en de tweede bij duurzaam. Dit geldt ook bij renovatie.

Oprichting van woongemeenschappen voor senioren, verdient onze volle aandacht. Vanwege het langer zelfstandig thuis willen (moeten) blijven wonen, zijn woning­aanpassingen nodig. De gemeente dient kleine bedrijvigheid te stimuleren. Het gaat niet alleen om op bescheiden schaal financieel investeren in broedplaatsen voor innovaties, maar vooral om het faciliteren daarvan. De aanpassing van het woningbestand van Hoorn aan nieuwe inzichten, vereist een grote inspanning. Duurzaam, levensloopbestendig, goed en veilig en toegankelijk voor scootmobielen en rollators.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad