Milieu

Investeringen in duurzaamheid worden in de eerste plaats door bedrijven, verhuurders en woningeigenaren gedaan. Voor woningeigenaren kan verduurzaming van de woning lastig liggen, planmatige ondersteuning is nodig en enige subsidie kan daarbij behulpzaam zijn.
Door de klimaatverandering blijkt de heftigheid van buien in Nederland vooralsnog toe te nemen. Verwerking daarvan levert te grote piekbelastingen voor de waterafvoer. Er dient naar toegewerkt dat de tuinen in Hoorn voor tenminste 30% een waterdoorlatend oppervlak krijgen. Met beplanting is nog beter voor het milieu.

Er is gemeentebeleid voor het kappen van bomen. Enige aanscherping is nuttig maar vooral zorgvuldigere handhaving.
Groen in de gemeente Hoorn is er voor en door ons allemaal. Mooie parken om in te wandelen en te fietsen, te spelen of zomaar te zitten zijn waardevol voor plezierig en gezond leven in onze stad. Wij willen blijven investeren om  onze stadsparken te behouden en nog mooier maken met aandacht voor biodiversiteit van de beplanting voor een gezond leefklimaat. Onderzoeken wijzen uit dat mensen in een groene omgeving gelukkiger en rustiger worden.

We staan helemaal achter Operatie Steenbreek (tegel uit de tuin/plant erin). Om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat is de richtlijn om minimaal 30% van de tuinen uit groen te laten bestaan. We willen onze inwoners hierin stimuleren.

We zijn positief over de activiteiten van natuureducatie voor de jeugd zoals bijvoorbeeld MAK Blokweer die organiseert en schooltuintjes. Een pluim geven we aan initiatieven als Stadslandbouw, dat voor iedereen een voorbeeldfunctie kan zijn en waar jong en oud veel van kunnen leren.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad