Woonomgeving

Zorg voor goed toegankelijke openbare ruimten. Bijvoorbeeld “schuifelroutes”, toegangswegen naar wooncomplexen voor mensen met beperkingen en voor ouderen. Wij zijn sterk voorstander van ondergrondse afvalcontainers.
Het is van groot belang dat er voor etagewoningen en voor de binnenstad, op korte termijn, meer mogelijk­heden komen tot het gescheiden aanbieden van afval.
Vliegverkeer dreigt te gaan bijdragen aan de geluidshinder.
De HSP wil dat de regio oppositie voert tegen de grote uitbreidingsplannen met vliegveld Lelystad, waar­omheen minstens gedurende een aantal jaren de vliegtuigen routes op beperkte hoogte gaan volgen.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad