Bestuur

Het is niet direct noodzakelijk dat een wethouder met spoed in Hoorn gaat wonen want dit beperkt de kandidaatskeuze en hierdoor de kwaliteit van het gemeentebestuur te veel. Wonen op grote afstand is onwenselijk, maar regionaal kan uitstekend een kandidaat gevonden worden. Per jaar kan de gemeenteraad herbezien of de wethouder nog buiten de gemeente mag wonen.
Hoorn heeft ruimtegebrek. Een regionale fusie kan o.a. dit probleem oplossen. De gemeente Hoorn wil voor de regio West-Friesland meer zijn dan wat nu mogelijk is. Gebiedsuitbreiding zou de kans op wonen en werk voor een ieder doen toenemen.

Eenvoudige diensten zoals een paspoort aanvragen of een verhuizing doorgeven moeten digitaal simpel afgehandeld kunnen worden. Niet iedereen kan hier echter mee omgaan. Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via internet kunnen handelen. Er zullen altijd inwoners zijn, veelal ook ouderen, die niet digitaal bereikbaar zijn. Daar zal de gemeente via de klassieke route, rekening mee moeten houden.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad