Kwaliteit van het ambtenarencorps

De kennis en kwaliteit van de ambtenaren is hoog. Dat moeten wij zo houden. Helaas is er onder druk van de recessie krapte in de bemensing ontstaan. Dit gecombineerd met een lichte vergrijzing, vraagt om alertheid en om aanvulling op korte termijn. Daarom zijn wij voorstander van het aanstellen van extra ambtenaren die na een inwerkperiode de kwaliteit, als het ware geruisloos, in stand zullen houden.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad